Waarom Geen NTC!

Index
Contact
Wie zijn Wij
Onze Honden
(Dek-) Reu
FMT Teckels
Veelgestelde Vragen
zeker weten?
Nieuws
FMT Verwacht
Alles Over Ons Nestje
Puppy webcam
Waarom Geen NTC!
Gastenboek/Guestbook
In Memoriam
Waddenwood
De Beste Links
De Bedriegertjes
De Bedriegertjes II

 


0591-222530
belt u vanuit het buitenland?
bel dan:
+31 591 222530

 

Web Analytics Made Easy -
StatCounter

 

 
21 Mei 2018    
Zoals een ieder weet die onze site regelmatig bezoekt heb ik in 2016 per direct mijn lidmaatschap van de Nederlandse Teckelclub opgezegd. 
Ondanks het feit dat mijn lidmaatschap pas op 31-12-2016 eindigde heb ik per direct ook overal de tekst Lid van de NTC van mijn site afgehaald.

Voor diegenen die willen weten wat er gebeurt is en wat de reden van het opzeggen van mijn lidmaatschap is,
die wil ik aanraden om de pagina NTC te lezen. Ik ben mij er bewust van dat het een lange pagina is. En veel te lezen.
Maar als ik het inkort gaat het ten koste van de uitleg. Deze pagina heb ik op de site geplaatst op 21 Januari 2017
omdat ondanks herhaaldelijke verzoeken om informatie ik geen antwoorden kreeg maar er ondertussen wel beschuldigingen geuit werden.
Niet alleen naar mij persoonlijk maar ook naar derden. Aangezien er dus geen prive aan de mails is (deze gingen door het hele bestuur en commissies)
vond ik dat ik het recht had mensen zelf te laten beslissen.
Voor diegenen die er over denken om bij ons een pup aan te schaffen is het verplicht leesvoer. Dit omdat ik wil dat mensen een bewuste keuze maken
voor een FMT pup en daar hoort dit ook bij.
Maar goed terug naar de reden van dit schrijven :

Na de uitzending van "Tros Opgelicht " van Dinsdag 15 Mei wil ik via deze pagina absoluut duidelijk maken dat ik mij distantieer van de Nederlandse Teckel Club.
Natuurlijk al vanwege onze eigen ervaring. Maar helemaal vanwege hun verklaring op de Nederlandse Teckel Club website. En een tekst op de pagina Pupinfo
In de verklaring staat en ik citeer :
"
Wij willen benadrukken dat bij geen enkel lid van de Nederlandse Teckel Club het dierenwelzijn in het gedrang mag komen.
Alle nesten die gefokt worden door leden van de Nederlandse Teckel Club moeten voldoen aan ons Verenigingsfokreglement.
Dit wordt daadwerkelijk gecontroleerd. Op overtreding van ons Verenigingsfokreglement staan sancties.
Bovendien worden nesten, gefokt met een stamboom, thuis bezocht door een chipper van de Raad van Beheer op Kynologisch Gebied
en vinden er tevens locatiecontroles plaats bij fokkers. Dit laatste
eveneens door medewerkers van de Raad van Beheer.

Wanneer er nesten worden gefokt zonder stamboom, is er helaas geen enkele controle meer mogelijk door de Raad van Beheer
of de Nederlandse Teckel Club omdat deze nesten niet worden aangemeld/geregistreerd."

Op de pagina Pupinfo staat ten tijde van dit schrijven nog altijd de tekst :
 

Wilt u op verantwoorde wijze een pup aanschaffen, dan kunt u terecht bij een van de NTC-Fokkers.

NTC-Fokkers hebben zich geconformeerd aan het NTC-Fokker reglement.
De insteek van dit reglement is kennis van de fokker, goede informatievoorziening, begeleiding en nazorg rondom het fokken van een pup.
Natuurlijk is ook voor deze fokkers, net als voor alle leden van de NTC, het VerenigingsFokReglement van de NTC van  kracht.Ik zal ook gelijk uitleggen waarom dit de reden is dat ik mij nu echt distantieer van deze vereniging:

~ 1
Er wordt geschreven:
Wij willen benadrukken dat bij geen enkel lid van de Nederlandse Teckel Club het dierenwelzijn in het gedrang mag komen.
Echter kreeg ik omdat ik mijn teefje van een tentoonstelling weg hield voor haar WELZIJN (
Wet Dieren: artikel 1.3. Intrinsieke waarde
ofwel BWBR0030250 Hoofdstuk 1: Paragraaf 1: Artikel 1.3,
) een waarschuwing van het bestuur omdat mijn teefje niet aan de kwalificatie eis voldeed.
Overigens werd met de ALV van 2017 beslist dat alle honden geboren voor 1 juli 2014 niet aan de kwalificatie eis hoefden te voldoen.
En voldeed ons nestje van 2015 dus gewoon aan de regels. (net als ons nestje van 2016)
Toen ik het bestuur er op wees dat ik mij met het teefje thuis houden mij aan de Nederlandse wet hield.
In de mail van 14 Oktober
En dat de Nederlandse Wet volgens mij nog altijd boven het VFR staat kreeg ik geen antwoord meer.
Behalve dat ik de verzoeken om informatie als niet verzonden kon beschouwen. Echter hebben ze de waarschuwing nooit ingetrokken....
 
~2
Dit wordt daadwerkelijk gecontroleerd. Op overtreding van ons Verenigingsfokreglement staan sancties.
er wordt in de verklaring heel gewichtig gedaan over de controle maar er wordt alleen papier werk gecontroleerd.
Er wordt gekeken naar de regels van het VFR. Maar zo extreem uitgebreid is dat ook niet. Ik zou graag verwijzen naar het Verenigings Fok Reglement.
Echter heeft de NTC ten tijde van dit schrijven het VFR niet meer op de site staan.
 
~3
Er wordt gesproken over sancties echter worden deze naar mijn bescheiden mening naar wille keur toegepast.
Ons lijkt het alsof diegenen die tegen het bestuur in gaan.
Of aangeven dat er fouten gemaakt worden het hardste gestraft worden.
 
~4
Bovendien worden nesten, gefokt met een stamboom, thuis bezocht door een chipper van de Raad van Beheer op Kynologisch Gebied
en vinden er tevens locatiecontroles plaats bij fokkers. Dit laatste
eveneens door medewerkers van de Raad van Beheer.

er wordt geschreven over de controles van de Raad van Beheer. Tja in hoeverre je dat nestcontroles kunt noemen?
Je krijgt voor ze komen een kaartje met de tekst: op die en die datum tussen die en die tijd komen wij langs om uw pups te identificeren.
 Een fokker die kwaad wil kan dan zorgen dat de pups in huis liggen
terwijl ze de rest van de nestperiode in de schuur liggen.

Er wordt hier naar mijn mening gesuggereerd dat de NTC ook nestcontroles uitvoerd.
Er is
GEEN fysieke nestcontrole door de NTC !
Overigens heb ik zelf in 2005 een mail gestuurd over nestcontroles uitgevoerd door de vereniging.
Deze mail zou besproken worden in de bestuursvergadering van 27 Juli 2005 over Nestcontroles door de NTC
en kreeg toen als antwoord dat het geen mogelijkheid was omdat ze daar nooit geen vrijwilligers voor zouden kunnen vragen...>
Tja als je het de mensen niet vraagt ....
 

~5
locatie controle vind alleen plaats door de raad bij aanvraag van de kennelnaam,
het registreren van een import hond of tijdens het identificeren / chippen van een nest.
 
~6
"Wanneer er nesten worden gefokt zonder stamboom, is er helaas geen enkele controle meer mogelijk door de
Raad van Beheer of de Nederlandse Teckel Club omdat deze nesten niet worden aangemeld / geregistreerd. "


Echter wanneer het bestuur al vele klachten over een in het geval van de uitzending van Opgelicht een NTC fokker.
(Deze fokker stond begin 2018 nog gewoon tussen de NTC fokkers)
waarbij ook gemeld wordt dat er stamboomloze pups aangeboden worden.
Had het bestuur wel degelijk op kunnen treden.
In dit geval hadden ze naar mijn bescheiden mening ook contact met de Raad kunnen zoeken en hier samen tegen kunnen optreden.
Wanneer er dan volgens de Nederlandse wet te weinig mogelijkheden zijn om zo'n vermeerderaar aan te pakken.
Hadden ze politieke partijen in moeten schakelen om wetswijzigingen door te voeren.
Dit had in ieder geval aangegeven dat ze wel degelijk voor het behoud van het ras zijn. En zeker aan het welzijn van dieren denken.
Net zoals ze volgens hun statuten zouden moeten doen.

 
          ~7 Dan gaan we naar de pagina Pupinfo waar het volgende staat vermeld :
 

Wilt u op verantwoorde wijze een pup aanschaffen, dan kunt u terecht bij een van de NTC-Fokkers.

NTC-Fokkers hebben zich geconformeerd aan het NTC-Fokker reglement. De insteek van dit reglement is kennis van de fokker,
goede informatievoorziening, begeleiding en nazorg rondom het fokken van een pup.
Natuurlijk is ook voor deze fokkers, net als voor alle leden van de NTC, het VerenigingsFokReglement van de NTC van  kracht.

Hier heb ik zeker het nodige op aan te merken. Immers gezien de uitzending van Tros Opgelicht en het feit dat deze fokkers
zeker tot Januari 2018 gewoon op de site van de Nederlandse Teckel Club gestaan hebben als NTC fokker.
Hoe kun je dan als vereniging schrijven wilt u op verantwoorde wijze een pup aanschaffen?
Als er totaal geen controle op NTC fokkers plaats vind hoe durf je dan te schrijven dat die pups op verantwoorde wijze gefokt zijn.
Alleen omdat wat er door hen gemeld wordt op papier klopt?
Aangezien de insteek van het reglement is dat de er kennis van de fokker is, goede informatievoorziening, begeleiding
en nazorg. En daar geheel geen controle op is maar ook niet geluisterd wordt naar klachten !
Kan men toch naar mijn mening niet stellen dat een NTC-fokker beter is.
Voorbeeldje een paar jaar geleden net na het instellen van NTC fokker kwam er een pupkoper bij ons terecht met een vraag.
Deze persoon had bij een NTC-fokker een pup gereserveerd en omschreef het neusje van de pup.
Deze clubfokker kon deze koper niet geruststellen en niet uitleggen dat het om een vlinder neusje ging (twee kleurige neus)
en dat dit wel weer goed ging komen. Aangezien deze koper niet een pup wilde met een tweekleurige neus heeft diegene alsnog de pup afgezegd.
Deze koper werd door de NTC-fokker neergezet als vervelend etc. Terwijl deze koper een oprechte vraag had.
Dus bij die NTC fokker is het infomatie niveau nog niet op peil !
De regels gesteld in het VFR stellen in die zin helemaal niets voor. En dat noemen ze dan kwaliteitseisen....
 

2. Kwaliteitseisen
Voor toelating als erkend NTC-fokker komen in aanmerking in Nederland woonachtige leden van de NTC, die:
a. minimaal drie jaar aaneengesloten lid zijn van de NTC;
b. in bezit zijn van een landelijk erkend bewijs van bekwaamheid zoals een KK1-diploma, een AKK-diploma,
een getuigschrift vakbekwaamheid Honden- en Kattenbesluit 1999 (als geldend tot 1/7/2014) of aantoonbaar een nest hebben gefokt vóór 1 januari 2005.

De erkenning als NTC-fokker met de daarbij behorende rechten en plichten komt te vervallen wanneer niet meer wordt voldaan aan de eisen van dit reglement
zoals dit op enig moment zal luiden, op verzoek van de betrokkene of door een besluit als genoemd in artikel 5.

Het spijt me zeer maar ik zie niet in waarom dit iemand van een lid van de NTC onderscheid.
Als iemand in 2004 een nestje met stamboom gefokt heeft en daarna nooit meer. Maar inmiddels drie jaar lid is van de NTC en
weer een nestje wil gaan fokken. Kan diegene zich aanmelden als NTC fokker. Zegt dat dan dat het een goede fokker is ????
Persoonlijk zou ik zeggen dat de kwaliteitseisen veel strenger zouden moeten zijn.
En omdat een opleiding niet iemand per definitie een goede fokker maakt.
Zouden de eisen voornamelijk in het houden van de honden moeten zitten.
De hoeveelheid honden. De socialisatie van de pups en de informatie voorziening van de fokker naar een geïnteresseerde.
Gezondheidsonderzoeken, DNA testen !!!! en niet alleen maar afstammingsprofiel.
Echter vind ik ook nog steeds, net zoals ik dat al in 2004 deed toen ik begon dat er een nestcontrole plaats zou moeten vinden.
Net zoals ze dat bij de vrienden van de Rottweiler doen of bij de Dobermann vereniging.
Als het bij zulke verenigingen kan moet het toch bij de NTC ook kunnen?
Of zijn de bestuursleden soms bang dat ze dan zelf geen NTC fokker meer kunnen zijn?
Overigens blijf ik ook bij mijn standpunt dat NTC fokker nog steeds een foute benaming is.
Immers laten we eerlijk zijn een ieder die lid is van de NTC
en een nestje fokt is per definitie een NTC fokker !
 

4. Plichten verbonden aan het NTC-fokkerschap

Een erkend NTC-fokker heeft de navolgende plichten:

a. naleving van dit reglement en naleving van de plichten als NTC-lid, dat wil zeggen zich houden aan de statuten en reglementen van de NTC
en daarmee ook aan het Kynologisch Reglement van de Raad van Beheer en de wettelijke regels die in Nederland gelden
ten aanzien van het fokken en houden van honden;  (geen controle, en er is al vastgesteld dat er met klachten niets gedaan wordt ! )
b. na een verzoek daartoe op kortst mogelijke termijn, uiterlijk 10 werkdagen, aan het bestuur verschaffen van alle noodzakelijke informatie;
c. het jaarlijks persoonlijk bijwonen van minimaal 1 van de minimaal 2 lezingen/seminars die de NTC jaarlijks organiseert die betrekking
hebben op het fokken en/of specifiek op het teckelras;  (dat maakt je niet per definitie tot een betere fokker )
d. het voldoen van een entreebedrag bij aanmelding en een jaarlijkse bijdrage, van beide wordt de hoogte vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering;
e.bij afgifte van een pup wordt een voedingslijst en voeding voor minimaal 1 week meegegeven;
 (er zijn niet NTC  fokkers die veel meer meegeven en niet alleen voeding !!!!!)
f. het in overleg terugnemen van een door hem of haar gefokte hond, die om welke reden dan ook, niet langer bij de huidige eigenaar kan blijven.
Mocht dit niet mogelijk zijn, dan biedt de NTC-fokker hulp en bemiddeling bij het vinden van een nieuw tehuis;
(Er zijn genoeg NIET-NTC fokkers die dit in hun koopcontract afgeregeld hebben.
Persoonlijk doen wij dit al sinds het eerste nest ! en zijn we daar de NTC nooit voor nodig geweest)

g. het schriftelijk bij het bestuur melden wanneer als gevolg van een ongewenste dekking een nest geboren wordt
wat niet aan de eisen van het reglement voldoet (evt. geen stamboomafgifte).
Voor de betreffende teef geldt dat zij niet binnen 12 maanden na de dekking waaruit dit nest geboren is weer gedekt mag worden.
(Er is al bewezen dat dat niet gebeurt en er is geen controle, zelfs geen controle na klachten!
En op klachten van niet leden wordt niet ingegaan, maar ook niet op klachten van mensen die wel lid zijn.
Dus als de fokker dit zelf niet aangeeft doet het bestuur gewoon niets. )

5. Sanctiebeleid. In dit reglement vervallen. Zie nieuw separaat reglement Sanctiebeleid NTC

6. Probleemoplossing

De verantwoordelijkheid voor een nest ligt altijd bij de NTC- fokker. De koop van een pup is een zaak tussen fokker en pupkoper.
De vereniging heeft daarin geen andere dan een controlerende (gezondheidseisen en exterieureisen), verwijzende (naar NTC- fokkers )
en een voorlichtende (erfelijke gebreken, advies gebruik koopcontract) taak. Ook de dek- of pupprijs is een zaak tussen de onderlinge partijen.
Deze dienen eerst zelf in onderling overleg een oplossing te zoeken voor gerezen problemen. In laatste instantie,
wanneer beide partijen er echt niet uitkomen kan bij een geschil tussen pupkoper en NTC-fokker een verzoek om bemiddeling worden gedaan bij het bestuur.
(Dat het bestuur hier heel netjes hun verantwoordelijkheid afwijst wil niet zeggen dat ze geen verantwoordelijkheid hebben.
Immers zij hebben zelf het principe NTC-fokker in het leven geroepen. Dan mag men of men nu wel of niet lid is.
Er vanuit gaan dat het bestuur of de vereniging ook een controle uitoefent en mensen inderdaad verantwoord een pup bij een NTC fokker kunnen kopen.
Echter het bestuur heeft een schijnveiligheid gecreeërd. En verwijst ondertussen wel mensen door naar deze fokkers.
In plaats van de tekst zoals deze staat bij de pupinfo.
Had men vanuit de vereniging beter een lijst van tips en zaken kunnen plaatsen waar mensen op moeten letten !!!
Tenminste al deze rode tekst en de andere toelichting op punten, is mijn bescheiden mening.
U hoeft het daar niet mee eens te zijn! Maar het is voor mij absoluut de reden dat ik mij distantieer van deze vereniging)

7. Slotbepalingen

a. Voor gevallen waarin in dit reglement niet is voorzien kan het bestuur besluiten. Die besluiten worden ter kennisgeving meegedeeld aan de leden op de eerstvolgende Algemene Leden Vergadering.

b. Wijzigingen van dit reglement kunnen slechts worden doorgevoerd na een besluit daartoe van de Algemene Ledenvergadering, tenzij de wijziging het gevolg is van wijzigingen in het Kynologisch Reglement.

Aldus vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering van de NTC op 22 april 2017


Het is dan ook mijn persoonlijke mening dat de Nederlandse Teckel Club hier net als in een aantal andere gevallen jammerlijk heeft gefaald.
En het is mijn persoonlijke mening dat het bestuur zich hier ook degelijk van bewust is. Of vind u het ook niet raar
dat een paar weken voor de uitzending ineens de hele site van de Nederlandse Teckel Club er uit lag. En nu de site terug is. (Ten tijde van dit schrijven)
Er geen enkel officieel document meer op staat
Waarop/waarmee de fokkers te controleren zijn.
Denk dan aan de statuten van de Nederlandse Teckel Club. Het huishoudelijke reglement.
Het reglement voor NTC fokkers. Het Verenigings Fok Reglement.
Dus zelfs nu neemt het bestuur nog niet hun verantwoordelijkheid. Ze melden wel de NTC fokkers maar niet hoe men zelf deze fokkers moet controleren.
Overigens is het ook mijn persoonlijke mening dat de NTC fokkers totaal geen meerwaarde hebben.
Er zijn geen strengere eisen voor de fokkerij, er wordt geen controle op uitgevoerd.
Ik zou U graag verwijzen naar de documentatie reglement voor NTC fokkers maar deze is ten tijde van dit schrijven ook niet meer op de site te vinden.
Echter ben ik van mening dat een aantal mensen al deze documenten aan kunnen leveren.
(Toevoeging 27 Mei, we hebben vandaag vastgesteld dat inmiddels het VFR en het reglement NTC fokker weer terug gezet is op de site van de Nederlandse Teckelclub)
Voor mensen die nu twijfelen waar een pup te kopen kan ik eigenlijk maar één raad geven. Niet elke fokker leurt met zijn / haar pups op facebook.
Niet elke fokker die niet lid is van de NTC is per definitie een slechte fokker, Niet elke NTC fokker is per definitie een goede fokker.
Heeft u interesse in een pup en bezoekt u een website van een fokker/kennel, dan lees de hele website wat kunt u terug vinden over vorige nesten.
Wat kunt u over hun eigen honden vinden. En vooral lees eens meer dan alleen de pagina Nieuws, Puppy nieuws of verwacht !
En stel vooral heel veel vragen. Hoe vaak heeft de fokker een nestje. Hoeveel nestjes krijgen de teefjes. Hoe oud zijn ze als ze hun eerste nestje verwachten.
Mogen de honden eerst lekker jonge hond zijn. En ga zo maar door. En volg vooral uw gevoel.
Een nestomgeving hoort schoon te zijn. Natuurlijk kunnen er eens een drolletje of een plasje op een krant liggen en soms maken pups er een puinhoop van.
Maar ga ook daar op uw gevoel af. En heb geduld. Heeft u een fokker gevonden die u aanstaat en wilt u daar een pup vandaan dan realiseert u zich hopelijk ook
dat een goede fokker niet een nest fokt om zo snel mogelijk aan uw vraag te voldoen. Een goede fokker houdt rekening met het welzijn van de teef.
En fokt een nestje met haar wanneer de teef daar aan toe is en de omstandigheden van de fokker goed zijn. En niet omdat u zo snel mogelijk een pup wilt.
Men trekt nu eenmaal geen blik teckels open.
 
 

Terug NTC

 
 
 
 

 | Contact | Wie zijn Wij | Onze Honden | (Dek-) Reuen | FMT Teckels | Veelgestelde Vragen | Zeker Weten? |
Nieuws | Gastenboek/Guestbook | In Memoriam | De Beste Links | Disclaimer |
 

Copyright © 2004-2023 Langhaar Teckeltjes "Fan Muoike Tet" All rights reserved.
En dit betekend dat het zonder toestemming van de eigenaar van deze site NIET toegestaan is om afbeeldingen/foto's  en/of tekst van deze site over te nemen en op je eigen site te zetten!
om toestemming te vragen kunt u mailen naar
Copyright Voor vragen over de site kunt u mailen naar de webmaster @AEJ-Webbeheer  
dit kunt u doen door onderstreepte naam aan te klikken
Last modified: 29/09/23.